Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե


Խմբագրական Ցաւ քաշողի մխիթարութիւնը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե, Էջ 193-201


Խմբագրական Փառք.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե, Էջ 201-210


Խմբագրական Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե, Էջ 210-217


Կ.Կ. Ծանօթութիւն ներկայ ձեռագրի առթիւ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե, Էջ 217-219


Գ.Տ.Գ. Վարակիչ հիւանդութիւններ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե, Էջ 220-228


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե, Էջ 228-235


Խմբագրական Ծանուցմունք Ս.Էջմիածնի Սինօդի կողմից.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ե, Էջ 236