Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Գ


Խմբագրական Սրտի ցաւ չճանաչուած ու չգնահատուած լինելու պատճառով.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Գ, Էջ 105-116


Կոստանեան, Կարապետ Հայոց հեթանոսական կրօնը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Գ, Էջ 116-134


Խմբագրական Ֆրանսիայի նշանակութիւնը նոր մարդկութեան զարգացման եւ քաղաքակրթութեան մէջ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Գ, Էջ 134-140


Գնունի, Ս. Բ. Թատրօն կամ հասարակաց դպրոց.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Գ, Էջ 141-148


Ս.Տ.Գ. Ուխտ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Գ, Էջ 149


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Գ, Էջ 149-152