Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ.


Խմբագրական Մարդկային հոգսեր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 421-428


Ս.Տ.Գ. Մառաւ ուրիշների համար.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 421-423


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի հին պատմութեան աղբիւրները.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 423-435


Գ.Տ.Գ. Վարակիչ միազմատիկական հիւանդութիւններ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 435-441


Մ. Տ. Ա. Գուտտէնբէրգ, տպագրութեան հնարօղ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 441-448


Բագրատունի, Իշխան Իմ փափագ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 448


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 448-464


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 464-468


Խմբագրական Խառն լուրեր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ժ, Էջ 468