Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ.


Խմբագրական Աշխարհս քո հայելին է.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 469-475


Ս. Կ. Յիսուս Նազովրեցին անցնում է.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 475-478


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի հին պատմութեան աղբիւրները.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 478-490


Մ. Տ. Ա. Գուտտէնբէրգ, տպագրութեան հնարօղ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 490-497


Մ. Դ. Գայլերի որս։ Բէնէդիկտի պատմածը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 497-501


Ս.Տ.Գ. Հայրենիք.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 502


Գ.Տ.Գ. Վարակիչ հիւանդութիւնների նախապաշպանողական միջոցներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 503-507


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 507-512


Խմբագրական Երեւանի Ս. Գայիանեան Օրիորդական միջնակարգ ուսումնարանի ուսումնական եւ տնտեսական հաշիւ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ, Էջ 512-516


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԱ.