Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԲ.


Խմբագրական Մարդիս քաշածները մեղաւոր չեղած տեղը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԲ, Էջ 517-524


Գ.Տ.Գ. Հիւանդաբեր թոյնի բնաջնջելը-օդի դէզինֆէկցիան.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԲ, Էջ 524-533


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի հին պատմութեան աղբիւրները.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԲ, Էջ 533-546


Թ. Պ. Փարիզ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԲ, Էջ 546-556


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԲ-րդ շրջանի (1879) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյն Էջմիածնի.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԲ, Էջ Ա-ԺԶ


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԲ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ ԺԲ, Էջ ԺԳ-ԺԶ