Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ


Խմբագրական Աստուծոյ առաջնորդութիւնը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ, Էջ 373-380


Կ.Վ.Ս. Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ, Էջ 380-388


Գ.Տ.Գ. Վարակիչ հիւանդութիւններ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ, Էջ 389-397


Խմբագրական Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ, Էջ 397-403


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ, Էջ 404-414


Խմբագրական Ս.Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ, Էջ 414-418


Խմբագրական Կանոնագիր Արեւելեան ընկերութեան դպրոցասէրների.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Թ, Էջ 418-420