Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը


Ա.Վ. Կրօն եւ գիտութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը, Էջ 333-339


Գօրօյեան, Ն. Բիսութունի բեւեռագիր արձանագրութիւնները,որոնց մէկ մասն հայերի պատմութեանը կվերաբերի.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը, Էջ 339-349


Բագրատունի, Իշխան Իմ սէր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը, Էջ 349-350


Խմբագրական Հայկական Առաքելական (Լուսաւորչական) եկեղեցի Ռուսիայի մէջ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը, Էջ 350-355


Կ.Վ.Ս. Ճանապարհորդութիւն ի նահանգն Կարուց.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը, Էջ 355-365


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը, Էջ 365-370


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ը, Էջ 370-372