Տասներկուերորդ Տարի, 1880

Թիւ Է

Խմբագրական Կեանքի գինը մարդիս համար.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Է, էջ 281-288


Ս. Բ. Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Է, էջ 288-297


Պալեան, Թադէոս Աւատականութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Է, էջ 297-303


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Է, էջ 303-312


Խմբագրական Անգլիայի ժողովրդական կրթութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Է, էջ 313-320


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Է, էջ 320-322


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Է, էջ 323-324