Տասներկուերորդ Տարի, 1880

Թիւ Ա

Գ. Ե. Ա. Անցկացած ցաւեր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 1-8


Եսայեան, Աղէքսանդր Որդանկարմիր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 8-11


Բարտ, Իւնգ Անկոչ հիւր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 11-26


Խմբագրական Ախալցխայի հայ հոգևորականների ընթերցարանի երկամեայ հաշիւը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 26-27


Մ. Ե. Ս. Արմաւիրեան երկրորդ արձանագիր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 27-28


Լանգլուա, Վիկտոր Գինուայի հասարակապետութեան յարաբերութիւնները Փոքր Հայաստանի թագաւորութեան հետ ԺԳ եւ ԺԴ դարերում.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 28-37


Բագրատունի, Իշխան Յիսուսի ծնունդ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 37


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 37-47


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ա, էջ 47-48