Տասներկուերորդ Տարի, 1880

Թիւ Բ-Գ

Խմբագրական Իմաստունի պատերազմը իւր գլխին եկած բաների հետ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 49-55


Խմբագրական Լօնդօն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 55-67


Լանգլուա, Վիկտոր Գենուայի հասարակապետութեան յարաբերութիւնները Փոքր Հայաստանի թագաւորութեան հետ ԺԳ եւ ԺԴ դարերում.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 68-75


Կ. Վ. Աչքի հիւանդութիւններ։- Ականջի ցաւեր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 76-80


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 80-92


Խմբագրական Գաղտնի վկայ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 92-103


Պոսնեան, Ներսէս Բագրեւանդցի հայի վիշտ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 103-104


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 104-113


Խմբագրական Գ. ճեմարանի ա. եւ բ. դասարաններում աւանդելի առարականների ծրագիրներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 113-116


Խմբագրական Հրահանգ վասն ընտրութեան աշակերտաց որք կամիցին մտանել յառաջին դասարան Ս. Գէորգեան ճեմարանի սրբոյ Էջմիածնի.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 116-118


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 118-127


Խմբագրական Կանոնագիր Հայուհեաց ազգանուէր ընկերութեան.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Բ-Գ, էջ 127-128