Տասներկուերորդ Տարի, 1880

Թիւ Դ

Խմբագրական Քրիստոնեայի ուրախութեամբ վեր նայելը դէպի երկինքը իւր ստեղծողին.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 129-136


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 136-145


Խմբագրական Պաստօրի (քահանայի) պատմութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 146-153


Խմբագրական Լօնդօն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 153-158


Սմայլս, Սամուէլ Բնաւորութեան ազդեցութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 158-170


Խմբագրական Հայկական հոգեւոր դպրոցներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 170-171


Արեւ Նամակ Ախալցխայից.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 171-173


Բագրատունի, Իշխան Իմ մօտ եկ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 173


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 173-179


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 179-182


Խմբագրական Ճշմարտութեան դատապարտութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1880) Թիւ Դ, էջ 183-184