Տասներկուերորդ Տարի, 1880

Թիւ Ե

Խմբագրական Մարդիս գլխին եկած փորձանքների արժեքը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ե, էջ 185-192


Խմբագրական Իտալիա եւ Վենետիկ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ե, էջ 193-200


Էրկման – Շատրիան Երեք հոգի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ե, էջ 200-214


Սմայլս, Սամուէլ Բնաւորութեան ազդեցութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ե, էջ 214-226


Խմբագրական Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց Աստրախանայ Հայոց երկսեռ Հոգևոր դպրոցաց, վասն 1879 ամի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ե, էջ 226-227


Բագրատունի, Իշխան Նոր խնձորներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ե, էջ 227


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ե, էջ 227-232