Տասներեքերորդ Տարի, 1880

Թիւ Ժ

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս Աստուծոյ ճանապարհները.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 418-426


Ս. Բ. Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 426-430


Էրիսման դօկտօր Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Օդ եւ լոյս.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 431-439


Գնունի, Ս. Հայ ազգ եւ հայ եկեղեցի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 440-448


Ս. Վ. Ես կցանկայի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 448


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 449


Խմբագրական Ցուցակ տարեկան հարցաքննութեան աշակերտաց Գ. ճեմարանի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 450-461


Խմբագրական Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ Հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ վեցերորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի Ս. Էջմիածնի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 462-466


Ս. Վ. «Մշակի» Յ. Մ. յօդուածագրին պատասխան.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ժ, էջ 466-468