Տասներեքերորդ Տարի, 1880

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բարեպաշտ կեանքի համար.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 469-473


Էրիսման դօկտօր Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Կլիմայ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 473-477


Մովսիսէան, Յուսիկ վարդապէտ Պատրուակեալ կրօնական ազատութեան առթիւ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 477-496


Գնունի, Ս. Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 497-504


Ս. Վ. Կեղծ հայեր.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 505


Սահակ սարկաւագ Մի քանի խօսք Եզնիկ քահանայի «Ձայնագրեալ մանկական երգարանի» մասին.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 505-509


ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Արծրունի, Խորէն Ս. Նամակ Ակքիրմանից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 509-510


Մեծատուրեանց, Եղիշե Նամակ Տփխիսից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 510-512


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն։- Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի կոնդակները.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 512-515


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 515-516


Խմբագրական Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԱ, էջ 516