Տասներեքերորդ Տարի, 1880

Թիւ Թ

Խմբագրական Այս աշխարհիս մէջ մեր ունեցած կեանքի նպատակն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 369-378


Ս. Բ. Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 378-384


Խմբագրական Իտալիա եւ Վենետիկ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 385-395


Էրիսման դօկտօր Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Օդ եւ լոյս.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 396-403


Ս. Վ. Բողոքական եւ պապական քարոզիչների հակա-առաքելութիւն եւ նոցա պաշտպաններ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 403-407


Շահունեանց, Վահան քահ. Կրօնի ազատութեան խնդիրը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 407-411


Խմբագրական Հաշիւ Մոսկուայի Հայոց Գասպարեան աղքատանոցի խորհրդարանի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 411-414


Ս. Վ. Պարտէզ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 414


Խմբագրական Այլեւայլ տեղեկութիւններ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 415


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Թ, էջ 416