Տասներկուերորդ Տարի, 1880

Թիւ Զ

Խմբագրական Մարդիս իւր վիճակի ստեղծողն իւր կողմից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 233-240


Ա. Վ. Իւղաբեր կանայքը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 241-244


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 245-255


Խմբագրական Փոթորիկ Եամայիքա կղզում.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 255-259


Խմբագրական Անգլիայի ժողովրդական կրթութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 259-266


Խմբագրական Ցուցակ մտից և ծախուց արդեանց Մարդասիրական Ընկերութեան Նոր-Բայազիտու յանուն սրբոց Թարգմանչաց սկսեալ ի 1 էն մարտի 1879 ամի ց 1 մարտի 1880 ամի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 266-267


Բագրատունի, Իշխան Ոչ ոք.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 267


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Զ, էջ 267-280