Տասներեքերորդ Տարի, 1881

Թիւ Ա

Ս. Վ. Նոր տարի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 1-3


Գնունի, Ս. Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 4-15


Խմբագրական Ուսուցչի ինքնակրթութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 16-19


Էրիսման դօկտօր Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Կլիմայ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 20-25


Սմայլս, Սամուէլ Ընտանիքի ազդեցութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 25-36


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 36-38


Խմբագրական Կանոնադրութիւն Նպաստատու Գանձարանի ամուսնացեալ եկեղեցականաց Աստրախանայ Հայոց վիճակի, յօրինեալ ի յանձնաժողովոյ նշանակելոյ ըստ կարգադրութեան վիճակային հոգևոր իշխանութեան.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 38-44


Խմբագրական Փարիզի Հայկազեան Ուսումնասիրաց ընկերութեան հրավէրը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 44-45


Խմբագրական Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 46-47


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 47-48


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ա, էջ 48