Տասներեքերորդ Տարի, 1881

Թիւ Բ

Գնունի, Ս. Ապաշխարհութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 49-55


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Մեր դպրոցները եւ նոցա ներքին կազմակերպութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 56-73


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 74-82


Ազգային Տեսութիւն

Խմբագրական Միացեալ ընկերութիւն եւ հրաւէր.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 82-85


Խմբագրական Հայաստանի սովելոց խնամատար յանձնաժողով եւ հրաւէր.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 85-86


Վայանցեան, Աւետիս Վանցի Նամակ Ագքիրմանից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 87-88


Արծրունի, Խորէն Ս. Նամակ Ագքիրմանից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 88-89


Բունիաթեանց, Յովսէփ Նամակ Աստրախանից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 90-93


Խմբագրական Հաշւեցուցակ ամենատեսակ ծախուց շինութեան մայր եկեղեցւոյ հոյոց Շամախւոյ։- Նկարագրութիւն նորաշէն եկեղեցւոյ հայ Շամախւոյ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 93-95


Խմբագրական Մահացուցակ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 96


Խմբագրական Վրիպակ տպագրութեան.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Բ, էջ 96