Տասներեքերորդ Տարի, 1881

Թիւ Դ

Ս. Վարդապետ Ամուսնութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 145-148


Խմբագրական Մանկավարժական սկզբունք.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 149-159


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 160-168


Էրիսման դօկտօր Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Բնակած տեղեր, քաղաքներ եւ գիւղեր.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 169-176


Խմբագրական Թէ որքան պէտքէ պարապեն աշակերտները.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 177-181


Սահակ սարկաւագ Դարձեալ ձայնագրեալ մանկական երգարանի համար.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 182-187


Բունիաթեանց, Յովսէփ Նամակ Աստրախանից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 187-189


Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Նամակ Կողբից.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 189


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 190


Խմբագրական Մոսկուաբնակ հայազգի նուիրատուաց ցուցակը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 191


Խմբագրական Գէորգ Եպիսկոպոս Աբամելիքեանց մահախոսական.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Դ, էջ 192