Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ Ե

Ս. Վարդապետ Ծնողաց պարտականութիւնը դէպ ի որդիքը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 193-197


Խմբագրական Մանկավարժական սկզբունք.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 197-202


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 203-211


Էրիսման դօկտօր Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Բնակուած տեղեր, քաղաքներ եւ գիւղեր.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 211-219


Խմբագրական Դասերի բաժանումը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 219-226


Մկրտչեան, Կ. Մշեցի Տարօն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 227-238


Պալեան, Թ. Ուղերձ ի յիշատակի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, նորին վեհափառութեան կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգայ Դ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 238-239


Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ Նամակ Մոսկվայից.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 239-242


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 242


Ս. Վարդապետ Ստո՞յգ է.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 243


Խմբագրական Ցուցակ տարեկան հարցաքննութեան Գէորգեան ճեմարանի սրբոյ Էջմիածնի ի 1881 ամի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ե, էջ 244