Տասներեքերորդ Տարի, 1881

Թիւ Գ

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս Հատուցումն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 97-108


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 108-117


Զամինեան, Ա. Թէ ի՞նչպես են նայում ամերիկացիները կրթութեան հարցի վերայ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 117-127


Սմայլս, Սամուէլ Ընտանիքի ազդեցութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 127-139


Խմբագրական Մահացուցակ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 140


Խմբագրական Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագավոր Կայսեր Ալէքսանդր Ալէքսանդրովչի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 141-142


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 142-143


Խմբագրական Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի Մարդասիրական Ընկերութեան.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 144


Խմբագրական Ազդք.
Տասներեքերորդ Տարի, (1881) Թիւ Գ, էջ 144