Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 589-590


Սահակ վարդապետ Կրօնուսուցչին անհրաժեշտ է կրթութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 591-595


Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Մեր կղերն եւ իւր կոչումը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 595-602


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Արմաւիր եւ նոր բեւեռագիրներ յԱրմաւիր.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 602-606


Խմբագրական Վայրենիների կրօնը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 607-614


Խմբագրական Մարդու թուքի մէջ ծածկած թոյնը նապաստակներից յայտնած.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 614-620


Սիմօն, Ժիւլ Ակադեմիա բարոյական եւ քաղաքական գիտութեանց։ Մայրական կաթնատուութիւն..
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 620-623


Խմբագրական Շամախուց.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 624


Խմբագրական Հայոց Գասպարեան Աղքատանոցի հաշիւ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 624-626


Խմբագրական Հեքեաթների մասին.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 626-627


Խմբագրական Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 628


Արարատայ թերթոն - Հէքեաթներ

Նաւասարդեանց, Տ. Հէքեաթներ։- Արջի քոթոթը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԱ, էջ 1-8