Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ Ը

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 341-342


Մեսրովբ եպիսկոպոս Ի՛նչ ի՛նչ նորամուտ սովորութիւնք.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 443-444


Մուրատչեան, Նիկողայոս Բնութեան մէ ջ ընտրութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 444-452


Պեքարեան, Յակոբ Դաստիարակութեան մասին.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 453-466


Պալեան, Թ. Հիւանդութիւնների աղբիւրները.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 467-478


Սմբատեանց, Մեսրովբ Եպիսկոպոս Հայկական ձայնագրութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 478-482


Ս. Վ. Փորձ ամսական հանդէս.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 482-484


Ե. . . . եանց Ճանապարհորդութիւն դէպ յԱնի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 484-487


Խմբագրական Յայտարարութիւն տնօրէն ժողովոյ Միացեալ Ընկերութեան Հայոց.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ը, էջ 487-488