Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ Զ

Աղափիրեան, Գ. Ե. Ուրիշի ունեցածի վերայ աչք չդնել, թող թէ կպչել.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 245-254


Խմբագրական Առարկայական եւ դասարանական ուսումնառութեան դրութիւնները.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 255-257


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 257-270


Տէր-Աւետիքեան, Միք. Ընդհանուր բեղմնաւորութիւն կամ Դարվինի Պանգենեզիս.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 270-282


Նազարեան, Տ. Նամակ Շուշուց.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 283-284


Սահակ սարկաւագ Երկրորդ պատասխանի առթիւ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 285-288


Թաշճեան, Ն. Ս. Եզնիկ քահանայի յօրինած Երգարանին ....
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 288-290


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Զ, էջ 290-292