Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ Է

Սահակ վարդապետ Փորձուենք անցեալից.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 265-271


Խմբագրական Սահմանադրութիւն եւ կարգադրութիւն ժողովրդեանն հայոց ի Ճաւա.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 271-280


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 280-292


Օրլով, Վ. Վ. Սիբիրական ժանտախտի (խոցի) մասին.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 292-297


Խմբագրական Հաշիւ Մոսկվայի Հայոց Գասպարեան աղքատանոցի խորհրդարանի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 297-302


Խմբագրական Կանոնք։ Բարեգործական Ընկերութեան հայոց Գանձակ քաղաքի վասն խնամակալութեան հայ աղքատաց.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 302-306


Խմբագրական Հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց ս. Սանդխտեան օրիորդ. դպրոցի Շամախւոյ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 306-307


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Մ. Հայ գեղջկուհի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 307-308


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 309-310


Աստուածատրեան, Յովհաննէս Նամակ Ագքիրմանից.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 310-311


Խմբագրական Նամակ Ագքիրմանից.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Է, էջ 311-312