Տասնչորսերորդ Տարի, 1882

Թիւ Ա

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 1-2


Սահակ վարդապետ Խորհրդածութիւն ի նոր տարի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 3-6


Գնունի, Ս. Յոյս.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 7-9


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 10-18


Տունչ, Պ. Ուրիշ աշխարհում, տեսութիւն Պ. Տունչի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 18-31


Գ. Տ. Գ. Սկզբունք բուսաբանութեան.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 31-35


Գնունի, Ս. Մաղթանք ծերունւոյ։ Ուսո՛ տէր իմ զթիւ աւորցս քանի՛ օն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 35-36


Խմբագրական Էդուարտ Դիւլօրիէ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 36-37


Պռօշեանց, Պերճանոյշ Մեր քաղցրիկ Հա՛յր.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 37-38


Մօլախալցեան, Եղիսաբէթ Ո՛ւ կցանկայի մեռանել.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 38-39


Խմբագրական Հաշիւ շարունակութեան մտից և ծախուց արարելոց ի պէտս շինութեան և վերջաւորութեան թէրութեանց Ս. Աստուածածնայ Աւագ Եկեղեցւոյն Հայոց Շամախւոյ քաղաքի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 39-40


Խմբագրական Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 40


Արարատայ թերթոն - Հէքեաթներ

Նաւասարդեանց, Տ. Գառնիկ-Աղպէր։- Ոսկէ ձուկը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ա, էջ 9-16