Տասնչորսերորդ Տարի, 1882

Թիւ Բ

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Բ, էջ 41-42


Խմբագրական Առաքինութեան համար արիասրտութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Բ, էջ 43-53


Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Առաքելութիւնք ի Հայաստան.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Բ, էջ 53-63


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Բ, էջ 64-73


Գ.Տ.Գ. Սկզբունք բուսաբանութեան.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Բ, էջ 73-80


Արարատայ թերթոն - Հէքեաթներ

Նաւասարդեանց, Տ. Ոսկէ ձուկը։ [Շարունակություն]:- Չուտողի մալը՝ ուտողին հալալ ա.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Բ, էջ 17-24