Տասնչորսերորդ Տարի, 1882

Թիւ Դ

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 121-122


Խմբագրական Մանուկների կրօնական կեանքը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 123-129


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 130-136


Բանադատն Գրաքննական.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 136-139


Գնունի, Ս. Նկարագիր հակառակասիրի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 139-140


Հնագիտական

Խմբագրական Երկու անհետացած քաղաքներ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 141-147


Ս. Վ. Թիւր գաղափար հայ դպրոցների մասին.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 147-150


Գ.Տ.Գ. Սկզբունք բուսաբանութեան.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 151-159


Ս. Վ. Հայ չքաւորաց խնամատարութան մասին.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 159-161


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 161


Սէթ Պանդուխտ հայի գարունը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 162


Քրիստոսատրեանց, Մելքոն Պետրոսեան Նամակ Ագքիրմանից.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 162-163


Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 163-164


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 164


Արարատայ թերթոն - Հէքեաթներ

Նաւասարդեանց, Տ. Մօթալի հեքաթը։ [Շարունակություն].
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Դ, էջ 33-36