Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ Ե

Խմբագրական Ինքնաճանաչութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 165-178


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապէտ Իմ նկատողութիւնները։ Դելիջանից մինչև Աղէքսանդրապօլ..
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 178-183


Գ.Տ.Գ. Սկզբունք բուսաբանութեան.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 183-192


Ա. Պ. Ա. Հայ-գրականութեան մասին.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 193-203


Խմբագրական Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց Ներսիսեան հայոց ազգային հոգեւոր դպրանոցի վասն 1881 ԱՄԻ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 204-206


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Խաւարումն արեգական եւ նոր գիսաւոր.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 206-207


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 208


Խմբագրական Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդէս.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 208-216


Խմբագրական Յօրագրութենէ Սինօդի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ե, էջ 216