Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ Ժ

Խմբագրական Մահից վախենալը.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ժ, էջ 409-419


Դօբրօտվօրսկի Хлысты-Մտրակողներ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ժ, էջ 419-427


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ժ, էջ 427-439


Շիրմազանեան, Գալուստ Դատաքննութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ժ, էջ 439-455


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ժ, էջ 455-456