Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Յաւիտենական կեանքի մասին ակնարկութիւններ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԱ, էջ 457-469


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԱ, էջ 469-485


Խմբագրական Յետադիմութեան պատճառները հասարակական կեանքում.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԱ, էջ 485-488


Ազգային տեսութիւն

Նահապետեան, Արշակ Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ Ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի եւ ծայրագոյն պատրիարքի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԱ, էջ 489-512


Խմբագրական Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԱ, էջ 512