Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ Թ

Խմբագրական Քրիստոնէի մխիթարութիւնը իւր կեանք ունեցած միջոցին ու իւր մահուան ժամանակն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 361-373


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 373-388


Տէր-Գաբրիէլեանց, Սարգիս Ուսումնարանական զանցառութիւններ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 388-395


Խմբագրական Վայրենիների կրօնը.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 395-401


Սէթ Մշակ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 402-403


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ եւ ութերորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի ս. Էջմիածնի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 403-406


Խմբագրական Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 406


Խմբագրական Տ. Անդրէաս արքեպիսկոպոս Տ. Անդրէասեան.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Թ, էջ 407-408