Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ Զ

1882 թվի Զ – ԺԲ պրակների էջերի համարակալման մեջ տպագրական սխալ կա։ Ե պրակի էջ 216 էջից հետո տպագրական վրիպակի պատճառով հետագա պրակների էջերի համարակալումը հարյուր նիշով ետ է նշանակված, որի հետևանքով Զ և հաջորդ պրակների էջակալումը ստացվել է կրկնակի։ Թյուրիմացությունից խուսափելու նպատակով 1882 թվի Զ – ԺԲ պրակների նյութերի համար նշված է ամսագրի էջերի ճիշտ հերթական համարը։

Տես նաև՝ Մատենագիտություն «Արարատ» ամսագրի։ Կազմող՝ Սեդա Կոծինյան, Եր., Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տպարան, 1970թ.։

Խմբագրական Ինքն իւր վերայ իշխելը, կամ ինքն իւր գլխի տէրը լինելը.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 217-229


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 230-240


Գ.Տ.Գ. Սկզբունք բուսաբանութեան.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 240-248


Բանադատն Գրաքննական.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 249-252


Ժանէ Միս պահելու նոր կերպը՝ Նուտրիսին անունով, այսինքն սննդարար.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 253-256


Մատթէոսեան, Ներսէս Սոխակ, վարդենի եւ պարտիզպան.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 257-258


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 258-263


Խմբագրական յՕրագրութենէ Սինօդի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 263


Խմբագրական Տ. Գէորգ արքեպիսկոպոս Վեհապետեանց.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Զ, էջ 264