Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Է

Կրօնական

Բ.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հրէական եւ քրիստոնէական եկեղեցեաց տօների համեմատութիւնը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 277-283


Պատմական

Խմբագրական Յունաստանի ապստամբութիւնն եւ վերականգնումը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 283-298


Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ Նոցին Կայսերական մեծութեանց Աղէքսանդր Գ-ի եւ Մարիա Ֆէօդօրովնայի Թագադրութեան եւ Օծման հանդիսի նկարագրութիւնը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 299-304


Բանասիրական

Սահակ սարկաւագ Պ. Նիկողայոս Թաշճեանի յօդուածի առթիւ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 304-312


Ազգային

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Երուսաղեմ եւ եգիպտահայոց վիճակ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 312-318


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ ձայն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 318-320


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 321-330


Պատօնականք

Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք։- Վարչականք։- Դատաստանական։- Դպրոցականք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 330-332


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Է, էջ 332