Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Դ

Խմբագրական Մարդիս իւր եւ ուրիշների ունեցած արժանաւորութիւնները.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 121-132


Մովսիսեան, Յ. Վ. Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 132-142


Խմբագրական Ազգային տօնախմբութիւն ի Փարիզ յուլիսի 14 օր 1789-1882 թ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 142-150


Սահակ սարկաւագ Մեր նախնիք եւ նոցա աշխատութիւնք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 150-155


Փինաչեանց, Յովսէփ վարդ. Գարուն Հայաստանի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 155-156


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 156-160


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 160-163


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Դ, էջ 164