Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Գ

Խմբագրական Առաքինի մարդի յաղթանակը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 73-84


Մովսիսեան, Յ. Վ. Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 85-94


Խմբագրական Բարոյականութեան վերաբերեալ նկատողութիւններ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 94-97


Գնունի, Ս. «Մշակ» թէ լուսաւորչական չէ՛ հայ էլ չէ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 98-101


Արարատեանց, Աղէքս. Եզան պոզերը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 102-105


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 105-111


Արեւ Նամակ Ախալցխայից.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 111-113


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 113


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 113-116


Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 116-117


Խմբագրական Մահացուցակք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 118


Սուքիաս եպիսկոպոս Յայտարարութիւնք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 119-120


Գնունի, Ս. Տպարանական ժողով Մայր Աթոռոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Գ, էջ 120