Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Ժ

Կրօնական

Դ.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Յիսուսի ծնունդը, նոր կտակարան եւ քրիստոնէութեան սկզբնաւորութիւնը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 421-428


Պատմական

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 428-436


Բանասիրական

Վիրխով, Րուտօլֆ Իգական սեռի կրթութիւնը նորա կոչմանը համեմատ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 436-444


Ազգային

Խմբագրական Դերձեալ Երուսաղէմ եւ եգիպտահայոց վիճակ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 445-448


Մարկոսեան, Մամբրէ վարդապետ Խմբագիր Արարատ ամսագրոյ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 448-451


Խմբագրական Եգիպտոսի ազգային գործերը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 451-457


Խմբագրական Իններորդ տարեդարձ ճեմարանի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 457-461


Խմբագրական Տեղեկագիր 1882-3 ուս. տարուայ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ժ, էջ 461-476