Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ ԺԱ

Պատմական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Ս. Էջմիածնի արխիւ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԱ, էջ 477-497


Ազգային

Խմբագրական Տեղեկագիր ճեմարանի 1882-3 ուս. տարուայ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԱ, էջ 498-507


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ ձայն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԱ, էջ 507-512


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԱ, էջ 512-514


Կարապետեանց, Մկրտիչ Տէր-Մարտ. Մանկութեան օրեր.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԱ, էջ 514-515


Պաշտօնական

Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից քաղուած։-Վարչական։- Դպրացական.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԱ, էջ 515


Խմբագրական Մահացուցակք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԱ, էջ 516