Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Թ

Կրօնական

Խմբագրական Ինչո՞ւ համար էն կեանքը մեզ համար գաղտնիք պիտի մնայ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Թ, էջ 373-383


Պատմական

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Թ, էջ 383-389


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Ս. Էջմիածնի արխիւ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Թ, էջ 389-408


Բանասիրական

Վիրխով, Րուտօլֆ Իգական սեռի կրթութիւնը նորա կոչմանը համեմատ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Թ, էջ 408-415


Ազգային

Խմբագրական Կ. Պօլսոյ ձայն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Թ, էջ 416-418


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Թ, էջ 418-420


Պատօնականք

Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից քաղուած։- Դպրոցական.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Թ, էջ 420