Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Ը

Կրօնական

Գ.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հրէից վարչական կազմակերպութիւնը եւ նոցա Ս. Գիրքը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 333-339


Պատմական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Ս. Էջմիածնի արխիւ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 340-351


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Կանոնք ի հրահանգութիւն վասն ընտրութեան ծայրագոյն պատրիարք Կաթուղիկոսին ամենայն Հայոց։-Օրինակ երդման։- Ընտրութեան ձեւեր.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 351-360


Բանասիրական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Պ. Գնունու քրիստոնէական վարդապետութիւնը իբրեւ դասագիրք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 361-368


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Մատ. Թղթակցութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 368-370


Ազգային

Խմբագրական Ձայն Կ.Պօլսոյ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 370-371


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 371-372


Պատօնականք

Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ը, էջ 372