Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Զ

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Կրօն եւ կրօնագիտութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 221-228


Պատմական

Խմբագրական Յունաստանի ապստամբութիւնն եւ վերականգնումը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 229-239


Բանասիրական

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Բազմաշխատ խմբագրութեան Արարատայ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 239-243


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Պ. Գնունու քրիստոնէական վարդապետութիւնը իբրեւ դասագիրք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 244-252


Կանայեանց, Ստեփան Մեր Վեհափառ հօր Գէորգ Դ-ի շիրմին.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 252-255


Ազգային

Խմբագրական Հոգեհանգիստ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 256-260


Խմբագրական Աղէքսանդրապօլի նոր յաջորդ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 260


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տօնը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 261-263


Արիստակէսեան, Յարութիւն Հայ բողոքական հասարակութիւն եւ ամերիկեան միսիօնարք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 263-271


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 271-274


Պաշտօնական

Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք։- Վարչականք։- Դատաստանական։- Դպրոցականք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Զ, էջ 274-276