Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Եկեղեցական պատմութիւն հայոց.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 285-300


Բանասիրական

Խմբագրական Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 300-310


Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 310-321


Թաղիաթեան, Մեսրոպ Հանգուցեալ Թաղիաթեանի երգերից.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 322-324


Ազգային

Խմբագրական Հրաւէր հայ ազգին.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 325-330


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ ձայն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 330-331


Տէր-Գէորգեանց, Միրզաջան and Աղայեանց, Խաչատուր Մահտեսի Սիւնեաց Բռնակօթ գիւղից։ (Թղթակցութիւն).
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 331-332


Պաշտօնական

Խմբագրական Սինօդի յունիսի օրագրութիւններից քաղուածք։-Վարչական.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է, էջ 332


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Է