Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա


Խմբագրական Նոր տարի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 1-5


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Յիսուսի ծնունդը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 5-10


Փինաչեանց, Յովսէփ վարդապետ Ծնունդ Քրիստոսի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 11-13


Պատմական

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 13-18


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրո;-Արձանագիր Ղուլի-Ջան գեղջ Շիրակայ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 18-21


Ռընան, Էրնեստ Մահմետականութիւն եւ գիտութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 22-37


Ազգային

Յուսիկ վարդապետ Պաշտօնէութիւն Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 37-46


Խմբագրական Կաթուղիկոսական ընտրութեան առթիւ.- Հրաւիրագիր Սինօդի ընտրութեան կաթուղիկոսի.- Թուղթ միաբանութեան սրբոյ Էջմիածնի առ ամեն Տ. Ներսէս Սրբազան Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 46-54


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 55


Պաշտօնական

Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից քաղուած։-Վարչական։-Դատաստանականք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա, էջ 56


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ա