Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ


Կրօնական

Խմբագրական Վերջին կամք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 57-66


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Ս. Ատոմեանց, Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց տօները.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 67-75


Բանասիրական

Խմբագրական Րաֆայէլ Սանցիօ։ (Չորսհարիւր ամեայ յոբելեանի առթիւ).
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 75-88


Ազգային

Թադէոս եպիսկոպոս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 89-90


Տէր-Սարգսեանց, Գէորգ քահ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.- Տնտեսական հաշիւ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 90-92


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ Աղէքսանդրապօլու Հայոց վիճակային հոգեւոր դպրոցի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 92-94


Պալասանեան, Արշակ Կողպայ ուսումնարան.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 95-96


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Մ. Պանդուխտ Մշեցու ուխտը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ, էջ 96


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Բ