Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ


Կրօնական

Խմբագրական Յանկա՞րծ մեռնելն է լաւ, թէ երկար հիւանդութիւններ ու նեղութիւններ քաշելուց յետոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 137-145


Խմբագրական Զատիկ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 145-159


Բանասիրական

Խմբագրական Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարիզ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 159-165


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Աբէլի։ Երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 165-172


Ազգային

Խմբագրական Թիֆլիզու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան 1884 թ. մարտի 4-ն ընդհանուր ժողովի օրագրից քաղուածք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 173-177


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ «Արղութեան» օրիորդաց հոգ. դպրոցի Հայոց Աղէքսանդրապօլու յընթացս 1883 ամի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 178


Խմբագրական Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց երկսեռ դպրոցաց Հայոց Նորքայ քաղաքամասին Երեւանայ՝ յ7էն ապրիլի 1880 ամի ցվերջ դեկտեմբերի 1883 ամի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 179


Գրիգորիս վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 180-182


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 182-183


Շիլլէր Յոյս.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 183


Մահացուցակ

Խմբագրական Յարութիւն եպիսկոպոս Վարդազարեան Ջալալօղլուեցի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ, էջ 184


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Դ