Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ, էջ 433-444


Բանասիրական

Խմբագրական Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ, էջ 444-450


Մեծատունեանց, Եղիշէ վարժապետ Ուղերձ։ Առ օգոստափառ և ինքնակալ Մեծ Կայսրն ամենայն Ռուսաց Աղէքսանդր Գ. ի թագադրութեան Նորին Կայսերական Մեծութեան ի 15 մայիսի 1883, ի Մոսկվա.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ, էջ 450-451


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ, էջ 452-459


Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ, էջ 460-472


Ազգային

Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս Ազգային.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ, էջ 473-480


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ժ