Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Պատրիարքն հայոց Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Ներսէս Արքեպիսկոպոս հանգեաւ ի Տէր ի 26 հոկտեմբերի 1884 ամի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 481


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 482-491


Բանասիրական

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 491-505


Ազգային

Խմբագրական Ներսէս պատրիարք հանգեա՜ւ ի տէր.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 506-520


Խմբագրական Հանդէս հոգեհանգստեան եւ յուղարակաւորութեան Տ. Տ. Ներսէսի հանգուցեալ պատրիարքին Կ. Պոլսոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 520-529


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 529-530


Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից։- Վարչականք։- Դպրոցականք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 531


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 531


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ, էջ 532


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԱ