Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ ԺԲ

Կրօնական

Խմբագրական Ճշմարտութեան զօրութիւնը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 533-540


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 541-549


Բանասիրական

Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 550-569


Օհանջանեանց, Գ. Մ. Պատգամ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 570-572


Ազգային

Վլասեանց, Հայրապետ Եղիազարեան Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 573-574


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԷ-րդ շրջանի (1884) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 575-577


Խմբագրական Բովանդակութիւն ԺԷ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 578-579


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ ԺԲ, էջ 580