Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Թ

Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ, էջ 381-399


Բանասիրական

Խմբագրական Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ, էջ 399-407


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ։ Ժամանակակից յիշատակարանք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ, էջ 407-412


Վիլբրանդտ, Ադօյլֆ Ֆաբրիցիուս։ Դրամա երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ, էջ 413-426


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ, էջ 426-429


Պաշտօնական

Խմբագրական Սինօդի յուլիսի ամսոյ օրագրութիւններից քաղուածք։- Վարչականք։- Դատաստանական։- Դպրոցական.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ը, էջ 373-374Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ, էջ 429-432

Մահացուցակ

Խմբագրական Մկրտիչ վարդապետ Շահնազարեան.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ, էջ 432


Խմբագրական Պատրիարքն հայոց Կոնստանդնուպօլսոյ Տ. Ներսէս Արքեպիսկոպոս հանգեաւ ի Տէր ի 26 հոկտեմբերի 1884 ամի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Թ