Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Ազգային եկեղեցի եւ ազգային տօներ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 237-248


Բանասիրական

Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Աբէլի։ Երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 248-255


Խմբագրական Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 256-265


Նեկրասով Մօր արտասուքը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 266


Ազգային

Խմբագրական Ագուլիսի հեղեղը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 267-268


Գրասէր Խմբագրութիւն Արարատ ամսագրոյ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 268-269


Խմբագրական Վաղարշապատի օրիորդական հոգ. ծխական դպրոցի տեղեկագիր.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 269-273


Վարդանեան, Առաքել Հրաժեշտ շիրմին Գէորգայ Դ-ի Վեհափառ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 273-275


Խմբագրական Վերաշինութիւն եկեղեցւոյն հայոց Նողայսք քաղաքի եւ նուիրատուութիւնք ի նպաստ շինութեան.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 275-277


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 277-279


Պաշտօնական

Խմբագրական Սինօդի մայիսի օրագրութիւններից քաղուածք։-Վարչականք։-Դպրոցականք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 280-282


Մահացուցակ

Խմբագրական Գրիգոր Տէր Մատթէոսեան.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ, էջ 283-284


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Զ